Dorotie's portal

Temat: FOTORADAR JAKO "'MASZYNKA DO ROBIENIA PIENIĘDZY"
Szlag mnie trafia jak widzę coś takiego . Jednak jest to sprawa, która rzuca cień na nas wszystkich.....
Wklejam tekst dokumentu, który otrzymują pocztą osoby , które zostaną sfotografowane przez urządzenie SM w Okonku.
Jednocześnie wywołuję dyskusję jak piętnować tego typu zachowania będące ewidentnym naruszeniem prawa, skokiem na kasę tak aby nie szkodzić nam wszystkim.....
co istotne zakreślę "tłustym drukiem"

Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres firmy) |_|_|_|_|_|_

Część B - Oświadczenie właściciela / sprawcy ( dane osobowe wpisać w części „A" ) :
1. Oświadczenie sprawcy wykroczenia - wypełnić jeżeli jestem sprawcą wykroczenia
Oświadczam, że w dniu 27 kwiecień 2009 roku o godz. 1 1 :28 w m. PODGAJE UL. GDAŃSKA K-22 , kierowałem(am) pojazdem o numerze rejestracyjnym PZ XXXXX i PRZYZNAJĘ SIĘ do popełnienia wykroczenia na podstawie art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 20 Prawo o ruchu drogowym polegającego na przekroczeniu prędkości.
Wyrażam zgodę na przyjęcie grzywny w drodze mandatu karnego zaocznego w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta zł)
Prezes a- Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku, w sprawie wysokości grzywien
nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości o 39 km/h. Zdaję sobie sprawę, że za wykroczenie to dopisane zostaną punkty karne w ilości 6 do ewidencji kierowców naruszających przepisy w ruchu drogowym.

Data i czytelny podpis sprawcy


2.
Osoba, która kierowała moim pojazdem w określonym czasie jest ( dane osobowe wpisać w części „A"

Imię/Imiona |_|_|___|_J___L J_I_J_J_| Nazwisko L.J_|_|__|_|_J_|_|_|_J_J_|_|_L Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte w części „A" oświadczenia podałem(am) zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Data i czytelny podpis właściciela


3.
Oświadczenie właścicieia pojazdu - podpisać tylko leżeli nie mogę wskazać kto kierował pojazdem ;

Oświadczam, że w dniu 27 kwiecień 2009 roku ok. godz. 11:28 w m. PODGAJE UL. GDAŃSKA K-22 , nie kierowałem (am) pojazdem o numerze rejestracyjnym PZ XXXXX i nie jestem w stanie wskazać kto tym pojazdem kierował.
Wyrażam zgodę na przyjęcie grzywny w drodze mandatu karnego zaocznego w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100) określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku, w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za niewskazanie sprawcy wykroczenia zgodnie z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 Prawo o ruchu drogowym.Data i czytelny podpis właściciela _________________________
* Uwaga !!! Druk mandatu z numerem konta do wpłaty zostanie wysłany po odesłaniu wypełnionego oświadczenia
Wypełnione czytelnie pismem drukowanym i podpisane oświadczenie należy odesłać w terminie 7 dni od daty otrzymania drogą pocztową
lubfaksem 0672669033 do: Straż Miejska 64-965 OKONEK, ul. Kolejowa 18/2
** W przypadku chęci złożenia dodatkowych wyjaśnień proszę dołączyć dokument jako załącznik do niniejszego oświadczenia
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=2108Temat: Prywatne Fotoradary Straży do Rzecznika Praw Obywatelskich
Sluchajcie Moi Mili Adwersarze . Poczytajcie Sobie Post Pana Kubczaka
Wysłany: 13 Maj 2009, 11:20 FOTORADAR JAKO "'MASZYNKA DO ROBIENIA PIENIĘDZY"
Szlag mnie trafia jak widzę coś takiego . Jednak jest to sprawa, która rzuca cień na nas wszystkich.....
Wklejam tekst dokumentu, który otrzymują pocztą osoby , które zostaną sfotografowane przez urządzenie SM w Okonku.
Jednocześnie wywołuję dyskusję jak piętnować tego typu zachowania będące ewidentnym naruszeniem prawa, skokiem na kasę tak aby nie szkodzić nam wszystkim.....
co istotne zakreślę "tłustym drukiem"

Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres firmy) |_|_|_|_|_|_

Część B - Oświadczenie właściciela / sprawcy ( dane osobowe wpisać w części „A" ) :
1. Oświadczenie sprawcy wykroczenia - wypełnić jeżeli jestem sprawcą wykroczenia
Oświadczam, że w dniu 27 kwiecień 2009 roku o godz. 1 1 :28 w m. PODGAJE UL. GDAŃSKA K-22 , kierowałem(am) pojazdem o numerze rejestracyjnym PZ XXXXX i PRZYZNAJĘ SIĘ do popełnienia wykroczenia na podstawie art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 20 Prawo o ruchu drogowym polegającego na przekroczeniu prędkości.
Wyrażam zgodę na przyjęcie grzywny w drodze mandatu karnego zaocznego w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta zł)
Prezes a- Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku, w sprawie wysokości grzywien
nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości o 39 km/h. Zdaję sobie sprawę, że za wykroczenie to dopisane zostaną punkty karne w ilości 6 do ewidencji kierowców naruszających przepisy w ruchu drogowym.

Data i czytelny podpis sprawcy

3.
Oświadczenie właścicieia pojazdu - podpisać tylko leżeli nie mogę wskazać kto kierował pojazdem ;

Oświadczam, że w dniu 27 kwiecień 2009 roku ok. godz. 11:28 w m. PODGAJE UL. GDAŃSKA K-22 , nie kierowałem (am) pojazdem o numerze rejestracyjnym PZ XXXXX i nie jestem w stanie wskazać kto tym pojazdem kierował.
Wyrażam zgodę na przyjęcie grzywny w drodze mandatu karnego zaocznego w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100) określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku, w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za niewskazanie sprawcy wykroczenia zgodnie z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 Prawo o ruchu drogowym.Data i czytelny podpis właściciela _________________________
* Uwaga !!! Druk mandatu z numerem konta do wpłaty zostanie wysłany po odesłaniu wypełnionego oświadczenia
Wypełnione czytelnie pismem drukowanym i podpisane oświadczenie należy odesłać w terminie 7 dni od daty otrzymania drogą pocztową
lubfaksem 0672669033 do: Straż Miejska 64-965 OKONEK, ul. Kolejowa 18/2
** W przypadku chęci złożenia dodatkowych wyjaśnień proszę dołączyć dokument jako załącznik do niniejszego oświadczenia
_________________
Sheriff of Murowana Goślina County

Tam jest wyraznie napisane a samego zawezwanego bedzie mozna latwo zidentyfikowac .Przyznasz sie dostajesz 300 i punkty ! A jak sie nie "rozpoznasz" to napisz oswiadczenie i zaplac 400. I co robi taki zawezwany? Przeczytajcie sobie ten caly post dokladnie ! Czy Wy wlasnych postów czytac nie umiecie .Dokad ta dodatkowa Stowka Plynie? Czy Nie do Budzetu ...Gminy .


Ja nigdy nie pisalem ze wszedzie tak jest ale jest ! Sami podajecie konkretny przypadek . A tak naprawde od kilku lat trwonicie Panowie czas goniac za wlasnym ogonkiem w kolko to samo . Czy po takim wpisie Administrator Forum zawiadomił Organy Scigania mając taki obowiązek prawny .Każdy który powziął informację o przestępstwie ma obowiązek zawiadamić .............. a sami piszecie ,że rzuca to cien na......... Was wszystkich
Nie Marnujcie Czasu Na Bezproduktywne i Jalowe Dyskusje Wielokroć Powielanych Tematów obrabianych raz od przodu raz od zadka .
Ja mam inna propozycje dla dobra wszystkich straznikow Gminnych!
Macie Fajne FORUM
Dlaczego do tej pory wspolnie nie skonstruowaliscie chociaż projektu Ustawy Straze Gminne wedlug Waszych Potrzeb z ktora moglibyscie ................wyjsc na zewnatrz ?
Projekt ustawy policja samorzadowa
Rozdział I
Policja Samorzadowa Lokalna
1)

[ Dodano: 22 Listopad 2009, 12:18 ]
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=2273


Temat: Prywatne Fotoradary Straży do Rzecznika Praw Obywatelskich
Zamiast odpowiedzi

Cytuje z Forum Post Pana Komendanta Piotra Kubczak K z MM znajdujący się na forum

Wysłany: 13 Maj 2009, 11:20 FOTORADAR JAKO "'MASZYNKA DO ROBIENIA PIENIĘDZY"

Szlag mnie trafia jak widzę coś takiego . Jednak jest to sprawa, która rzuca cień na nas wszystkich.....
Wklejam tekst dokumentu, który otrzymują pocztą osoby , które zostaną sfotografowane przez urządzenie SM w Okonku.
Jednocześnie wywołuję dyskusję jak piętnować tego typu zachowania będące ewidentnym naruszeniem prawa, skokiem na kasę tak aby nie szkodzić nam wszystkim.....
co istotne zakreślę "tłustym drukiem"

Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres firmy) |_|_|_|_|_|_

Część B - Oświadczenie właściciela / sprawcy ( dane osobowe wpisać w części „A" ) :
1. Oświadczenie sprawcy wykroczenia - wypełnić jeżeli jestem sprawcą wykroczenia
Oświadczam, że w dniu 27 kwiecień 2009 roku o godz. 1 1 :28 w m. PODGAJE UL. GDAŃSKA K-22 , kierowałem(am) pojazdem o numerze rejestracyjnym PZ XXXXX i PRZYZNAJĘ SIĘ do popełnienia wykroczenia na podstawie art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 20 Prawo o ruchu drogowym polegającego na przekroczeniu prędkości.
Wyrażam zgodę na przyjęcie grzywny w drodze mandatu karnego zaocznego w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta zł)
Prezes a- Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku, w sprawie wysokości grzywien
nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości o 39 km/h. Zdaję sobie sprawę, że za wykroczenie to dopisane zostaną punkty karne w ilości 6 do ewidencji kierowców naruszających przepisy w ruchu drogowym.

Data i czytelny podpis sprawcy


2.
Osoba, która kierowała moim pojazdem w określonym czasie jest ( dane osobowe wpisać w części „A"

Imię/Imiona |_|_|___|_J___L J_I_J_J_| Nazwisko L.J_|_|__|_|_J_|_|_|_J_J_|_|_L Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte w części „A" oświadczenia podałem(am) zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Data i czytelny podpis właściciela


3.
Oświadczenie właścicieia pojazdu - podpisać tylko leżeli nie mogę wskazać kto kierował pojazdem ;

Oświadczam, że w dniu 27 kwiecień 2009 roku ok. godz. 11:28 w m. PODGAJE UL. GDAŃSKA K-22 , nie kierowałem (am) pojazdem o numerze rejestracyjnym PZ XXXXX i nie jestem w stanie wskazać kto tym pojazdem kierował.
Wyrażam zgodę na przyjęcie grzywny w drodze mandatu karnego zaocznego w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100) określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku, w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za niewskazanie sprawcy wykroczenia zgodnie z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 Prawo o ruchu drogowym.Data i czytelny podpis właściciela _________________________
* Uwaga !!! Druk mandatu z numerem konta do wpłaty zostanie wysłany po odesłaniu wypełnionego oświadczenia
Wypełnione czytelnie pismem drukowanym i podpisane oświadczenie należy odesłać w terminie 7 dni od daty otrzymania drogą pocztową
lubfaksem 0672669033 do: Straż Miejska 64-965 OKONEK, ul.

Moim zdaniem to co przytoczył Pan Komendant zapewne nie jest stosowane tylko przez jedna Straż i ma znamiona czynu zabronionego i to z niejednego artykułu !


I zakwalifikował bym to tak używając słownictwa panującego na tym forum :

Pędem za „trzepaniem kasy” z podżeganiem sprawców wykroczeń do poświadczania nieprawdy w celu uniknięcia punktów w zamian za........ wpłacenie dodatkowej „stówki haraczu” pracodawcy ..... zatrudniającego F-szy Straży Gminnej !


Co do zarzutów ! Cóż mogę tylko tyle powiedzieć ,że udało nam się wspólnie z Prefektem Kalita doprowadzić do tego ,ze nie pozwoliliśmy podczas pracy w Zespole Pana Ministra Kuleszy na zrobienie ze Straży Gminnych – ORMO-BIS ( nie wiecie jakie były w tym kierunku ciągotki – propozycje cywilnej służby kierowanej przez Komendanta Policji lub jego przedstawiciela ) i wyprowadziliśmy Straż z Ustawy o Policji . Napewno gdyby ta koncepcja przeszła wówczas to dziś nie byłoby w Kraju ani jednej Straży ........Gminnej !
Zachłyśnięcie się „FOTORADARAMI jako maszynkami do robienia pieniędzy” i praktyki niektórych straży jak opisał Pan Komendant Kubczak i inni moim zdaniem przy istniejących ustawowych zapisach nieprecyzyjnych powoduje ,że „Straże Gminne” są postrzegane przez mieszkańców jako „ZŁE” przy dobrym wizerunku „Mateczki POLICJI” która przyjedzie pogłaszczę upomni !
Jak Państwu pisałem przygotowuje projekt do interpelacji poselskiej ale jak widze ,że mentalność co niektórych tu się nie zmieniła i to od kilku lat . Używając słownictwa z Forum - jest to niekiedy „wielokroć jałowe mielenie ozorami bez jakichkolwiek efektów” . Samym pisaniem na FORUM niewiele Panowie zwojujecie a z tego co widzę niektórzy spędzili tu po kilka tysięcy godzin ! I jakie .......Efekty ???????
Wobec powyższego oczekuje na poważne posty i podejście do tematu w zakresie ewentualnej propozycji do interpelacji! Ja ze swej strony opracowuje sprawę handlu punktami oraz uniemożliwienia uniknięcia odpowiedzialności przez sprawcę wykroczenia za ................”dodatkową stówkę „!
ps
Chciałbym podziękować Szanownym Userom o wklejanie linków o mnie i o Stowarzyszeniu jednak w niektórych przypadkach to nie o...... mnie !
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=2273